Кинетотерапия | Terramed

Остеоартроз голеностопного сустава. Сенсорная комната

остеоартроз голеностопного сустава

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiştii în domeniile respective. Articolele publicate în Buletin reflectă punctele de vedere ale semnatarilor, care poartă răspundere pentru conţinutul lor. Ştefan cel Mare, nr. Groningen, Olanda Irinel Popescu, prof. Bucuresti, Romania Nicolae Costin, prof. Bucuresti, Romania Grigore Băciuţ, prof.

Cluj-Napoca, Romania Alexandru Eremia, prof. Ababii Ion. Nicolae Testemiţanu personalitate notorie a sistemului național de sănătate, a învăţământului şi ştiinţei medicale. Testemitanu an outstanding health care manager, a talented scientist and teacher. Rolul litotriției extracorporale cu unde de șoc în tratamentul litiazei reno-ureterale Revista literaturii.

Bivol Natalia.

остеоартроз голеностопного сустава

Deficitul şi surplusul de fluor în apa potabilă, impactul asupra sănătăţii şi măsurile de prevenire a stărilor morbide Revista literaturii. Cabac-Pogorevici Irina.

Sinonimele și antonimele ankle joint în dicționarul de sinonime Engleză

Hemodinamica intrarenală și ateroscleroza sistemică în hipertensiunea arterială Revista literaturii. Istratenco Ala. Rolul stresului oxidativ în rinosinuzita cronică polipoasă: perspective noi ale paradigmei vechi Revista literaturii Cigoreanu Ion. Drenajul pleural în traumatismele toracice de la istorie până la actualitate.

остеоартроз голеностопного сустава

Chesov Ion. Blocul de plan transvers abdominal considerente anatomice și tehnice Revista literaturii. Bradu Andrei. The role of extracorporeal shock wave lithotripsy in treatment of kidney and ureteral stones Literature review. Deficiency and excess of fluoride in drinking water, health impact and measures to prevent morbidity Literature review.

Intrarenal hemodynamics and carotid atherosclerosis in arterial hypertension Literature review. Role of oxidative stress in chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a new perspective of an old paradigm Literature review Cigoreanu Ion.

Pleural drainage in thoracic trauma from history to actuality. Transverse abdominal plane block anatomical and technical considerations Literature review. Chisturile odontogene ale maxilarelor. Date statistice. Odontogenic jaw cysts. Statistic data. Expansiunea crestelor alveolare mandibulare cu inserarea simultană остеоартроз голеностопного сустава implantelor dentare.

  • Кинетотерапия | Terramed
  • Сенсорная комната | Terramed

Corelația dintre înclinarea planurilor ocluzale superioare anterior și posterior și malpoziția condilară, în diferite clase scheletice un studiu cefalometric și condilografic. Clinica şi tratamentul gingivitei de sarcină. Particularitățile metabolismului acizilor grași în miocard. Efectele speciilor reactive de oxigen asupra sistemului de reproducere feminin.

Evaluarea indicilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în măduva osoasă în hepatita toxică și la administrarea polizaharidelor sulfatate din spirulină. Comorbiditățile și influența acestora asupra calității vieții pacienților geriatrici.

  • BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE - PDF Free Download
  • Кинетотерапия - Terramed

Sirbu Dumitru. Alveolar ridge splitting with simultaneously implant placement. Correlation of the inclination of the upper posterior and upper anterior occlusal planes with condylar displacement in different skeletal classes a cephalometric and condylographic study.

Artroza gleznei

Clinic and treatment of gingivitis in pregnancy. Peculiarities of the myocardial fatty acid metabolism. Effects of reactive oxygen species on the female reproductive system. Bone marrow evaluation of oxidative stress and antioxidant protection indices in toxic hepatitis and at the administration of sulphated polysaccharides from spirulina.

Comorbidity and its influence on the quality of life in geriatric patients. Sindromul Zollinger-Ellison: considerații clinice și provocări terapeutice. Sedaia Ecaterina. Sindromul metabolic: abordare остеоартроз голеностопного сустава a problemei. Sincopa la pacientul cu patologie cardiovasculară multiplă.

Obezitatea şi metabolismul osos. Simptome frecvente în hepatita cronică virală manifestări extrahepatice sau simptome asociate? Peltec Angela. Boala ficatului gras nonalcoolic: opțiuni de diagnostic și de management - de la modificarea stilului de viață până la transplant hepatic. Comorbiditățile alergice la pacienții cu patologie gastroduodenală. Zollinger-Ellison syndrome: clinical considerations and therapeutic challenges.

Metabolic syndrome: contemporary approach to the problem. Syncope in patient with multiple cardiac pathology. Obesity and bone metabolism. The common symptoms in chronic viral hepatitis are those extrahepatic manifestations or associated symptoms?

Неоперативное лечение артроза голеностопного сустава

Non-alcoholic fatty liver disease: option of diagnostic and management from the lifestyle modification to liver transplantation. Allergic comorbidities in patients with gastroduodenal pathology. Rolul medicamentului Meldonium în tratamentul complex al pacienților cu pancreatita cronică asociată cu boala coronariană stabilă. Sîrcu Victoria.

остеоартроз голеностопного сустава

Impactul comorbidităților asupra severității sindromului de apnee obstructivă în somn. Corlăteanu Alexandru. Evaluarea calităţii vieții la diferite fenotipuri de BPOC.

ANKLE JOINT - Definiția și sinonimele ankle joint în dicționarul Engleză

Brocovschii Victoria. Cât ne costă pneumonia comunitară în Republica Moldova? Consecințele în timp ale dermatomiozitei: studiu de caz. Paniculita element de diagnostic diferenţial dificil al patologiilor sistemice. Sindromul evans manifestare inițială nespecifică a остеоартроз голеностопного сустава eritematos sistemic. Guta şi afectarea sistemului cardiovascular. Rusu Victoria. Managementul anestezic în chirurgia laparoscopică.

Babinets Liliya, Melnyk Natalia. The place of meldonium in complex treatment of patients with comorbidity of chronic pancreatitis and stable coronary heart disease. Sircu Victoria. Impact of comorbidities on severity of obstructive sleep apnoea.

остеоартроз голеностопного сустава

Corlateanu Alexandru. Assessment of health-related quality of life in different phenotypes of COPD.

Apasă pentru a vedea definiția originală «ankle joint» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

How much does community-acquired pneumonia cost in the Republic of Moldova? The longterm outcomes of dermatomyositis: clinical case. Panniculitis an element of difficult differential diagnosis in systemic diseases. Evans syndrome nonspecific initial manifestation of systemic lupus erythematosus. Gout and involvement of the cardio-vascular system. Anaesthetic management in laparoscopic surgery.

Tratamentul etapizat al bolii остеоартроз голеностопного сустава reflux gastroesofagian asociat cu esofag columnar metaplaziat.

Rezultate clinice în tratamentul local al plăgilor supurative ale pielii și țesuturilor moi cu antiseptic Izofural. Aneste Eduard. Corelații clinico-paraclinice în evoluția hemoperitoneului la traumatizații cu tratament nonoperator. Particularităţi de diagnostic și tratament al disfuncţiei erectile la pacienţii cu patologie cardiovasculară. Studiul imunității celulare și umorale la pacienți cu urolitiază complicată.

Paraschiv Angela. Studiu epidemiologic retrospectiv privind morbiditatea prin hepatite cronice și ciroze hepatice.