Programul Opeational RegionalUniunea europeanaGuvernul RomanieiMinisterul dezvoltarii regionale si administratiei publiceInstrumente structurale 2007 - 2013

Romanian English French German

Complexul monumental-muzeal CURTEA DOMNEASCĂ Târgovişte

Complexul aulic a fost edificat între secolele XIV-XVII şi a reprezentat locul de unde domnii care au rezidat aici au condus Ţara Românească, centrul de concepere a luptei pentru neatârnare şi focar de cultură şi civilizaţie. Reprezentative pentru arhitectura şi arta românească, monumentele Curţii Domneşti cuprind elemente inovatoare şi soluţii ce au influenţat puternic în epocă. Organizatorii muzeului s-au străduit să realizeze o legatură organică între monumente şi activitatea expoziţională.

În Turnul Chindiei a fost organizată expoziţia „Vlad Ţepeş-Dracula. Legenda şi adevăr istoric”, iar în Biserica Domnească a fost amenajată „Colecţia de artă brâncovenească”. În pivniţile Casei domneşti a lui Petru Cercel se află o interesantă colecţie lapidariu şi un scurt istoric al Curţii Domneşti.

Deşi principalele monumente existente aici datează din perioada de după Mircea cel Bătrân, săpăturile arheologice au scos la iveală o interesantă fortificaţie şi casa numită a parcalabului şi alte vestigii datate în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, anterioare domniei lui Mircea cel Bătrân, puţin reprezentat acum în cadrul complexului muzeal.

Programul Operational Regional
www.inforegio.ro
 

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Stema FieniTânărul oraș Fieni, care a căpătat acest statut în anul 1968, se înscrie printre localitățile importante ale județului Dâmbovița, fiind situat la interfluviul dintre Ialomița și afluentul său Ialomicioara de Vest (Runcu), în regiunea Subcarpaților.

Situat în partea de nord a județului, îl desparte de ultima comună Moroieni numai 10 km. Coordonatele geografice: 25°25΄16¨ longitudine estică și 45°07΄39¨ latitudine nordică, îl plasează, aproximativ, în partea central-sudică a țării, iar 460 metri, cota medie deasupra nivelului mării, îl situeazaă la o altitudine medie a așezărilor țării noastre.

Contact

  • Adresa: Oras Fieni, str. Dr. N. Stefanescu nr. 9, Cod postal: 135100
  • Email: cnipt@infoturism-fieni.ro
  • Telefon/Fax: 0245-774-371