Programul Opeational RegionalUniunea europeanaGuvernul RomanieiMinisterul dezvoltarii regionale si administratiei publiceInstrumente structurale 2007 - 2013

Romanian English French German

Biserica ”Sf. Nicolae”, ”Cuvioasa Paraschiva” și Sf. Dimitrie”

Monument istoric: DB-II-m-B-17484.Biserica "Sf. Nicolae”, "Cuvioasa Paraschiva”, "Sf. Dimitrie” (poz. 815 în LMI).Oraş Fieni, str. Biserica Sf. Nicolae, nr. 6. Edificată în anul 1804.

Între anii 1641-1863, pe o perioadă de peste două veacuri , Fienii a fost sat mănăstiresc, ce a aparținut Mănăstirii Căldărușani așa cum reiese  și din documentele domnitorului Matei Basarab.

În anul 1804 , în vremea domniei lui Alexandru Ipsilant la Fieni  a fost  construită biserica cu triplu hram , Sf. Nicolae, Sf. Parascheva și Sf. Dumitru, ce a avut ca ctitor vătaful de plai Șerban, cu soția sa Ana. Este considerară a fi a treia biserică construită la Fieni, prima se presupune că a fost construită o dată cu ”crucea de piatră” la 1660, iar a doua atestată documentar la 1775.

Această biserică are lungimea de 17m, lățimea de  8m și înălțimea totală (cu turlă) de 11m, este în formă de navă cu plan dreptunghiular. Este construită din piatră alternând cu cărămidă , zidăria are grosimea de peste 1m, acoperișul fiind în patru ape și învelit cu șindrilă. Turla se află pe pronaos, are baza pătrată și continuată în formă octogonală, cu înălțimea de 3 m. Catapeteasma este din zid, despărțind naosul de altar, acesta având formă poligonală fără turlă. Pe peretele pronaosului se află pisania, unde se află înscris cei ce s au ostenit să o construiască și pe zugravul care a înfrumusețat-o.

Pictura veche se mai păstrează pe unele zone, unde se mai poate descifra tabloul votiv și alte scene.

În această biserică s-a oficiat serviciul religios permanent timp de 103 ani, până în anul 1907 când s-a construit actuala biserică și sporadic până în anul 1948 când a fost definitiv închisă.

Prin toate elementele componente de arhitectură, structură, iconografie, ce reflectă măiestria meșterilor și originalitatea artei lor constituie o veritabilă sinteză istorică și artistică, din aceste considerente fiind inclusă pe lista Monumentelor Istorice în anul 1995.

Programul Operational Regional
www.inforegio.ro
 

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Stema FieniTânărul oraș Fieni, care a căpătat acest statut în anul 1968, se înscrie printre localitățile importante ale județului Dâmbovița, fiind situat la interfluviul dintre Ialomița și afluentul său Ialomicioara de Vest (Runcu), în regiunea Subcarpaților.

Situat în partea de nord a județului, îl desparte de ultima comună Moroieni numai 10 km. Coordonatele geografice: 25°25΄16¨ longitudine estică și 45°07΄39¨ latitudine nordică, îl plasează, aproximativ, în partea central-sudică a țării, iar 460 metri, cota medie deasupra nivelului mării, îl situeazaă la o altitudine medie a așezărilor țării noastre.

Contact

  • Adresa: Oras Fieni, str. Dr. N. Stefanescu nr. 9, Cod postal: 135100
  • Email: cnipt@infoturism-fieni.ro
  • Telefon/Fax: 0245-774-371