Programul Opeational RegionalUniunea europeanaGuvernul RomanieiMinisterul dezvoltarii regionale si administratiei publiceInstrumente structurale 2007 - 2013

Romanian English French German

Date geografice, climă

Tânărul oraș Fieni, care a căpătat acest statut în anul 1968, se înscrie printre localitățile importante ale județului Dâmbovița, fiind situat la interfluviul dintre Ialomița și afluentul său Ialomicioara de Vest (Runcu), în regiunea Subcarpaților.

Situat în partea de nord a județului, îl desparte de ultima comună Moroieni numai 10 km. Coordonatele geografice: 25°25΄16¨ longitudine estică și 45°07΄39¨ latitudine nordică, îl plasează, aproximativ, în partea central-sudică a țării, iar 460 metri, cota medie deasupra nivelului mării, îl situeazaă la o altitudine medie a așezărilor țării noastre. Din punct de vedere administrativ, orașul Fieni cu satele care-i aparțin Berivoiești și Costești, face parte din județul Dțmbovita.

Este direct legat de municipiul Târgoviște, reședința județului Dâmbovița și de București, capitala țării, printr-o cale ferată directă: București-Titu-Târgoviște-Pietroșița, distanța București-Fieni fiind de 107, iar Târgoviște- Fieni de 25 km și prin șoseaua națională DN 71 București-Bâldana-Răcari-Târgoviște-Fieni-Sinaia ( distanța București-Fieni fiind de 115 km, iar Târgoviște-Fieni de 25 km). Suprafața lui totală, incluzând satele Berivoiești și Costești este de 1831 ha.

Raportând-o la suprafața județului (3752 km pătrați) ajungem la concluzia că deține o pondere mijlocie.

La nord, orașul se mărginește cu comuna Buciumeni și cu satul Dealu Mare( fosta așezare medievală Ţâţa, din comuna sus amintită), legătura făcându-se pe Valea Ialomiței, pe malul drept, unde se află și drumul național 71. De asemenea, la nord cu comuna Runcu, satul Badeni, accesul făcându-se pe șoseaua comunală Fieni – Runcu, care urmează cursul Ialomicioarei de Vest și care se continuă pe drumul forestier, cu punct terminus Leaota, masiv ce aparține munților Bucegi.

La sud, cu orașul Pucioasa, principala stațiune balneoclimaterică, legătura făcându-se prin drumul național 71 și prin calea ferată, iar cu Vulcana Băi, fără acces de legatură directă.

La est cu comuna Bezdead și cu orașul Pucioasa (satele Bela, Miculești, Diacoești, Serbănești) ; iar la vest cu Vulcana Băi și Bărbulețu. Zona fizico-geografică în care este situată localitatea noastră este cea a Subcarpaților dintre Dâmbovița și Prahova, si anume în regiunea Bezdead – Dealu Frumos.


Figura nr. 1 - Amplasare zonală
Sursa: http://www.fieni.ro/

Această regiune se întinde de la limita dintre munte și dealuri, la nord, până înspre Pucioasa, unde o culme de înălțimi masive și împădurite stau ca hotar la sud; către vest înaintează până la cumpăna de ape între Râul Alb și Valea Vucanii, iar spre est se mărginește cu bazinul Cricovului. Valea Ialomiței constituie una dintre arterele hidrografice ce drenează regiunea noastră, reprezentând în același timp și axul așezărilor omenești. Ialomița iese în Bucegi la o altitudine de 1595 m, coborând la Fieni la 440 m, deteminând diferite modificări. De la Dealu Mare, până la Fieni, Ialomița capătă alte caractere: în primul rând valea se lărgește fundul devine plat, se schițează terase de mai multe nivele, panta longitudinală se domolește mult -9°, având un debit de 10 mc/secunda. În cadrul localității Fieni, cele 2 maluri ale Ialomiței diferă între ele: malul drept, mai înalt, peste 650 m, este săpat în depozite paleogene; malul stâng mai jos, sub 600 m. Ialomicioara ajută Ialomița să devină o adevarată vale. Izvoraște din masivul Leaota, are 20 km lungime și un curs aproape rectiliniu, justificat de panta de 12-20%.

Pentru Fieni, pânza freatică se găsește  la adâncimi destul de mici (2-3 m) și cu un debit de apă mare, în special în zona dintre cala ferată și drumul național.

Caracterul climei orașului Fieni este intermediar, între munte și câmpie. Iarna este îndulcită, verile sunt mai răcoroase, iar toamnele lungi, oferind condiții pentru dezvoltarea pomiculturii. Temperatura medie anuală a localității este cuprinsă între 8-9° C , vara fiind de +22° C, iar iarna având o medie de -6° C.

Programul Operational Regional
www.inforegio.ro
 

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Stema FieniTânărul oraș Fieni, care a căpătat acest statut în anul 1968, se înscrie printre localitățile importante ale județului Dâmbovița, fiind situat la interfluviul dintre Ialomița și afluentul său Ialomicioara de Vest (Runcu), în regiunea Subcarpaților.

Situat în partea de nord a județului, îl desparte de ultima comună Moroieni numai 10 km. Coordonatele geografice: 25°25΄16¨ longitudine estică și 45°07΄39¨ latitudine nordică, îl plasează, aproximativ, în partea central-sudică a țării, iar 460 metri, cota medie deasupra nivelului mării, îl situeazaă la o altitudine medie a așezărilor țării noastre.

Contact

  • Adresa: Oras Fieni, str. Dr. N. Stefanescu nr. 9, Cod postal: 135100
  • Email: cnipt@infoturism-fieni.ro
  • Telefon/Fax: 0245-774-371