Programul Opeational RegionalUniunea europeanaGuvernul RomanieiMinisterul dezvoltarii regionale si administratiei publiceInstrumente structurale 2007 - 2013

Romanian English French German

Istoric

Primul hrisov ce poate fi socotit actul de naştere al Fienilor este datat 1532, iar din cuprinsul lui deducem că acesta nu a fost primul şi ca atare, vechimea este mai mare. Omul şi-a făcut simţită prezenţa, păşind pe aceste meleaguri, cu mii de ani în urmă. Un argument ne este oferit de un sit arheologic descoperit la punctul „Izlaz”, aflat la N-NV de Fieni, cota 600m, aşezare din epoca bronzului timpuriu. Aici, s-au descoperit unelte din piatră frumos şlefuite, este vorba de topoare perforate şi frumos executate, care se găseau până mai ieri în Muzeul Liceului Pucioasa, dar şi de o bucată de râşniţă din piatră, aparţinând aceleiaşi epoci-neoliticul.

Confirmarea acestor prezenţe umane ne-o face scriitorul şi arheologul Cezar Boliac care, cutreierând Valea Ialomiţei, pe la 1869 până la Obârşie, constata urme umane: unelte din piatră şlefuite şi ziduri de piatră reprezentând urme de cetăţi, morminte de incineraţie, păstrate în vase de pământ, departe, în inima munţilor, la Lespezi, astăzi cariera de calcar a Fabricii de ciment Fieni şi rămăşiţe de ziduri, la Fieni, la punctul „Valea Caselor”.

Totuşi, prezenţa acestor ziduri dintr-un material de prund mărunt, un liant neidentificat, aşezate pe un bot de terasă cuprinsă între Valea Ialomiţei şi vălcelul Valea Băcanului, ne îndreptăţeşte la afirmaţia că vechimea lor e cu mult anterioară anului 1532. Cu alte cuvinte, viaţa umană a existat pe aceste teritorii ale noastre şi în preistorie şi în antichitate, dar adevărata istorie, confirmată de hrisoave şi zapise îngălbenite de veacuri, începe la 1532.

STEMA ORAȘULUI FIENI

Stema oficială a oraşului Fieni a fost adoptată de Guvern prin Hotărârea nr. 104/2013. Aceasta se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă. În interiorul scutului, în partea superioară, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur. În partea inferioară, în câmp roşu, se află un rezervor de apă, poziţionat în pal, de argint. În partea inferioară, în câmp verde, se află două fulgere de aur, unul poziţionat în bară, iar celălalt în bandă, încrucişându-se în săritoare în partea de jos. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.


Figura nr. 2 - Stema orașului Fieni
Sursa:http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Fieni

Crucea treflată face referire la biserica, declarată monument istoric de importanţă locală, construită la începutul secolului al XIX-lea, în timpul domniei lui Constantin Alexandru Ipsilanti. Rezervorul de apă simbolizează fabrica de ciment care funcţionează din anul 1923. Cele două fulgere evocă fabrica de becuri "Steaua electrică", iar numărul lor indică numărul localităţilor afiliate oraşului. Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Programul Operational Regional
www.inforegio.ro
 

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Stema FieniTânărul oraș Fieni, care a căpătat acest statut în anul 1968, se înscrie printre localitățile importante ale județului Dâmbovița, fiind situat la interfluviul dintre Ialomița și afluentul său Ialomicioara de Vest (Runcu), în regiunea Subcarpaților.

Situat în partea de nord a județului, îl desparte de ultima comună Moroieni numai 10 km. Coordonatele geografice: 25°25΄16¨ longitudine estică și 45°07΄39¨ latitudine nordică, îl plasează, aproximativ, în partea central-sudică a țării, iar 460 metri, cota medie deasupra nivelului mării, îl situeazaă la o altitudine medie a așezărilor țării noastre.

Contact

  • Adresa: Oras Fieni, str. Dr. N. Stefanescu nr. 9, Cod postal: 135100
  • Email: cnipt@infoturism-fieni.ro
  • Telefon/Fax: 0245-774-371